Biznesplan inwestycji deweloperskiej – o czym pamiętać?

Opublikowano:
20
.
07
.
2022
przez: 
Dział Pomocy EstiCRM

Biznesplan inwestycji deweloperskiej to kluczowy dokument przy staraniach o zewnętrzne finansowanie – a więc rozmowach z bankiem czy inwestorami. Jego głównym zadaniem jest uwiarygodnienie przedsięwzięcia i przekonanie inwestorów o jego opłacalności. Dlatego musi być przygotowany z należytą starannością. Sprawdź, o czym nie można zapomnieć przy jego sporządzaniu.

Z czego składa się biznesplan inwestycji deweloperskiej?

Biznesplan to dokument przedstawiający inwestycję i pozwalający na jej uwiarygodnienie. Zawiera jej koncepcję oraz przedstawienie sposobu realizacji, a także wyliczenia finansowe dotyczące zarówno kosztów, jak i przychodów. Składa się z trzech kluczowych sekcji:

●       szczegółowy opis przedmiotu inwestycji – przedstawiony w klarowny sposób i bazujący na realistycznych założeniach; w przypadku inwestycji deweloperskich kluczowe są m.in. terminy realizacji, harmonogram sprzedaży czy realistycznie wyliczone koszty;

●       analizy – w tym analiza konkurencji, analiza popytu i podaży, analiza SWOT i inne pozwalające dostrzec potencjał inwestycji i sprawdzić, czy wystarczająco wyróżnia się na rynku;

●       część finansowa – zawierająca m.in. pełny kosztorys inwestycji, prognozę sprzedaży, harmonogramy; jest to najważniejszy punkt biznesplanu, który decyduje o uzyskaniu finansowania, dlatego przy sporządzaniu dokumentu należy mu poświęcić najwięcej uwagi.

Często sporządzenie biznesplanu jest przydatne również dla firmy. Pozwala bowiem poukładać wszystkie elementy inwestycji.

Co musi zawierać biznesplan inwestycji deweloperskiej?

W biznesplanie nie można też zapomnieć o podstawowych informacjach dotyczących:

●       inwestorów,

●       firmy – jej formy prawnej, struktury właścicielskiej, przedmiotu działalności,

●       struktury kapitałowej spółki,

●       historii spółki,

●       doświadczenia właścicieli, zarządu i zespołu.

Ponadto w części dotyczącej inwestycji należy zawrzeć:

●       opis przedsięwzięcia – lokalizacji, projektu itp. z jak największą ilością szczegółów;

●       genezę projektu – a także stan zaawansowania prac do tej pory, np. uzyskanie pozwolenia, wykonane projekty i prace początkowe;

●       analizę rynku – wraz z danymi statystycznymi;

●       szacunki dotyczące popytu – na przykład na podstawie wcześniejszych doświadczeń lub analizy rynku;

●        informacje dotyczące polityki cenowej – proponowanych cen w zestawieniu z innymi cenami na rynku;

●       informacje o konkurencji – działalności konkurencyjnych firm, standardu realizowanych inwestycji i ich cen;

●        informacje o działaniach marketingowych – planowanych metodach dotarcia do klienta, a także metodach zarządzania relacjami z klientami;

●       koszty przedsięwzięcia – wraz z udziałem własnym dewelopera i pozostałymi źródłami finansowania;

●       plan finansowy – z danymi historycznymi i prognozami.

Jak sporządzić idealny biznesplan dla inwestycji deweloperskiej?

Sporządzenie idealnego biznesplanu dla inwestycji deweloperskiej wymaga niemałego nakładu pracy. Ważną częścią tego procesu jest gromadzenie i analiza danych. Pomóc w tym może właściwie dobrany system CRM, który skupia między innymi informacje na temat wcześniej zrealizowanych inwestycji czy klientów.

Kompleksowe i proste w obsłudze narzędzie takie jak EstiCRM może być źródłem wiarygodnych danych i ułatwić ich analizę. Może być również atutem w staraniach o finansowanie, ponieważ ułatwia zarządzanie relacjami z klientami i pomaga zwiększać sprzedaż. Jego zastosowanie jest ponadto dowodem na profesjonalizm i metodyczne podejście do realizowanych przedsięwzięć.

Przeczytaj również...