Dane w chmurze – czy to bezpieczne rozwiązanie?

Opublikowano:
30
.
10
.
2022
przez: 
Dział Pomocy EstiCRM

Zbieranie danych jest czynnością niezbędną w każdej firmie – niezależnie od tego, w jakiej branży ona działa. Jednak gromadzenie informacji, zarówno wewnętrznych, jak i tych dotyczących klientów, nie może odbywać się w sposób chaotyczny i bez wykorzystania zabezpieczeń. Utrata czy kradzież danych to poważne zagrożenie. Czy zatem przechowywanie ich w chmurze jest bezpieczne?

Chmura danych – czym jest?

Chmura danych jest wirtualną bazą, w której są przechowywane informacje. Mogą mieć one różną formę – plików tekstowych, zdjęć, nagrań, filmów itp. Informacje są przechowywanie na serwerach dostawców takich narzędzi, natomiast uprawnieni użytkownicy mają do nich dostęp.

Główną zaletą przechowywania danych w chmurze jest to, że można z nich korzystać w dowolnym miejscu. To znaczy, że baza nie jest przypisana do danego urządzenia, na przykład biurowego komputera. Połączyć się z chmurą można za pomocą smartfona, tabletu czy laptopa, zwykle z dowolnej lokalizacji na całym świecie.

Jest to niezwykle wygodne, szczególnie biorąc pod uwagę ogromną popularność pracy zdalnej. Pracownicy nie muszą przychodzić do biura, by pobrać plik czy skorzystać z arkusza kalkulacyjnego. Mogą to zrobić w domu, kawiarni czy gdziekolwiek indziej. Wystarczy do tego jedynie dostęp do sieci.

Za bezpieczeństwo gromadzonych danych odpowiadają dostawcy usług chmurowych. Jednak firmy wykorzystujące takie narzędzia także muszą zadbać o odpowiednie procedury postępowania z plikami gromadzonymi w chmurze.

Czy dane w chmurze są bezpieczne?

Co do zasady – jak najbardziej. Administratorzy sprawują stałą kontrolę nad ich bezpieczeństwem i stosują w tym celu:

  • monitorowanie ruchu na bieżąco, aby wyłapać wszelkie błędy, podejrzane zachowania, awarie i ataki hakerskie,
  • szyfrowanie danych przy pomocy złożonych algorytmów,
  • firewalle monitorujące przesyłane dane, ich integralność oraz ich odbiorców,
  • ochronę fizyczną, która nie dopuszcza, by niepowołane osoby mogły dostać się do budynku lub pomieszczenia serwerowni.

Wieloetapowe zabezpieczenia sprawiają, że bezpieczeństwo danych znajduje się na bardzo wysokim poziomie. Ponadto jest ono monitorowane na bieżąco przy użyciu nowoczesnych, zaawansowanych metod. Ryzyko ze strony dostawcy usług chmurowych jest więc minimalne.

Sposoby ochrony danych w firmie

Choć dane w chmurze są chronione wieloma zabezpieczeniami cyfrowymi, ich bezpieczeństwu mogą zagrażać nieodpowiedzialne zachowania samych użytkowników. Przyjmuje się, że najsłabszym ogniwem ochrony informacji jest czynnik ludzki. Wycieki danych najczęściej są spowodowane właśnie nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa przez konkretne osoby, a nie awariami systemu czy słabością zabezpieczeń.

Dlatego każda firma przechowująca dane, także w chmurze, jest zobowiązana do wdrożenia i stosowania procedur bezpieczeństwa. Obejmują one przede wszystkim wykorzystywanie mocnych haseł, reagowanie na próby phishingu (metodę oszustwa polegającą na podszywanie się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia danych) czy stosowanie dodatkowych zabezpieczeń.

Warto pamiętać, że sposoby bezpiecznego przechowywania i zarządzania informacjami są regulowane przez przepisy RODO. Za ich złamanie grożą konsekwencje prawne. 

Przeczytaj również...