Jakich błędów unikać przy wdrożeniu CRM?

Opublikowano:
30
.
12
.
2022
przez: 
Dział Pomocy EstiCRM

Wdrożenie systemu CRM to kluczowy etap w drodze do efektywnej automatyzacji procesu obsługi klienta i organizacji pracy zdalnej. Aby jednak rozwiązanie przyniosło oczekiwane rezultaty, konieczna jest odpowiednia implementacja. Jakich błędów przy wdrażaniu CRM unikać?

Skuteczne wdrożenie systemu CRM pozwala ułatwić wiele codziennych zadań z wiązanych z funkcjonowaniem biura nieruchomości oraz obsługą jego klientów. Kluczem do sukcesu jest odpowiednia implementacja. Łatwo jednak na tym etapie popełnić błędy, które obniżają efektywność rozwiązania, a nawet mogą narazić firmę na straty. Wśród najczęściej popełnianych znajdują się m.in. brak audytu, nieznajomość celu i grupy docelowej, niewłaściwa organizacja pracy lub brak przeszkolenia zespołu. Zobacz, dlaczego warto unikać tych niedopatrzeń.

Pominięcie audytu

Wiele firm, w których dojrzewa chęć do zmiany i modernizacji, nadal bagatelizuje znaczenie audytu przedwdrożeniowego. To duży błąd. Sumiennie przeprowadzona analiza przedwdrożeniowa pozwala dopasować narzędzie CRM do potrzeb firmy oraz grupy docelowej, jaką są jej klienci. Analiza powinna uwzględniać aktualną sytuację firmy oraz możliwości przyszłego rozwoju. Na tej podstawie dostosowywany jest zakres funkcjonalności i możliwości programu CRM.

Brak znajomości celu wdrożenia

Częstym błędem jest także brak znajomości celu wdrożenia. Owszem, zmiana odnotowywana jest przez firmę i jej pracowników, ale nie towarzyszy temu refleksja nad celowością wdrożenia. Znajomość celu pozwala lepiej ukierunkować działanie programu oraz rozwiązać realne problemy i wyzwania na gruncie organizacji pracy i obsługi klientów. Przed implementacją, warto więc zadać sobie następujące pytania:

●      w jakim celu wprowadzany jest system CRM?

●      jakie są potrzeby grupy docelowej?

●      co chcę ulepszyć?

●      co chcę zmienić w organizacji pracy?

●      co mogę zmienić, aby zmniejszyć wydatki i zwiększyć przychody?

Brak priorytetyzacji potrzeb

Jeśli już wiesz, w jakim celu wprowadzasz system CRM, zastanów się nad priorytetyzacją potrzeb firmy. Podczas burzy mózgów wśród pracowników z pewnością pojawiło się dużo pomysłów, ważne jest jednak to, aby zweryfikować je pod kątem wykonalności, opłacalności i ustalonej wizji funkcjonowania firmy. Pomoże Ci to lepiej określić oczekiwania względem systemu i sprawi, że implementacja oprogramowania będzie lepiej dopasowana do Twoich potrzeb.

Brak odpowiednich procesów wewnętrznych

Głównym zadaniem oprogramowania CRM jest wspieranie i usprawnianie istniejących procesów wewnętrznych, takich jak zarządzanie pracą i relacjami z klientami. Jeśli nie są one jasno i precyzyjnie określone, trudno oczekiwać, że oprogramowanie spełni swoją powinność. Przed implementacją, warto więc rozpisać procesy i ich zasadność i w oparciu o tę wiedzę, szukać odpowiedniego narzędzia.

Brak przeszkolenia zespołu

Aby implementacja systemu CRM była udana, niezbędne jest przeszkolenie zespołu. Każda zmiana w organizacji pracy, rodzi pewne obawy i wątpliwości. Z tego powodu funkcji nowego oprogramowania powinni nauczyć się wszyscy, aby móc następnie korzystać z dostępnych narzędzi. Ustal i przedstaw pracownikom harmonogram szkolenia i dostosowania systemu i upewnij się, że zasady użytkowania nowego oprogramowania są zrozumiałe dla wszystkich.

Przeczytaj również...