FAQ

Jak przenieść dane z innego programu do EstiCRM?

Każdy producent oprogramowania zobligowany jest do wygenerowania swoim klientom bazy danych. Baza danych gromadzona w programach komputerowych jest własnością klienta. Właściciel oprogramowania jest jedynie operatorem tych danych. Jak wygląda procedura przeniesienia danych?

Po wygenerowaniu danych producent innego oprogramowania przekazuje je w umówionym wcześniej formacie. Rekomendujemy wgranie bazy na serwer, z którego będziemy mogli pobrać paczkę z danymi. Po otrzymaniu danych od poprzedniego operatora przekaż je do nas.

Od tego momentu zacznie się proces przenosin. Potrzebujemy około 24 godzin na przeniesienie danych. W przypadku dużego archiwum (powyżej 3 tysięcy ofert i poszukujących) proces migracji może się wydłużyć. Bez względu na to oferty i poszukujący aktywni zostaną zaimportowani już w pierwszej dobie.

Sugerujemy, żeby w trakcie kopiowania przez nas danych wystąpić do wszystkich portali, na które jest eksport ofert, o nowe dane. Prosimy o przekazanie następującej informacji lub zbliżonej, ale z zachowaniem sensu przekazu:

Uprzejmie prosimy o podanie nowych danych do eksportu ofert z programu biurowego. Dokonaliśmy zmiany oprogramowania na EstiCRM.

Po przenosinach

Po zaimportowaniu danych wyślemy powiadomienie i poprosimy o ich weryfikację w EstiCRM. Wówczas EstiCRM będzie gotowy do pracy, a nasz Dział Pomocy do pełnego wsparcia.

 

Co ze stroną www?

Przed pobraniem danych z poprzedniego programu należy podjąć decyzję dotyczącą strony internetowej biura. Najpopularniejsze scenariusze to:

  • Dostosowanie obecnej strony – pomożemy merytorycznie jej wykonawcy we wdrożeniu eksportu ofert z EstiCRM.
  • Zamówienie nowej strony u zewnętrznego wykonawcy – również pomożemy wykonawcy merytorycznie.
  • Skorzystanie z naszych stron szablonowych.

W przypadku dwóch pierwszych opcji, działania trzeba podjąć dużo wcześniej niż nastąpi procedura przeniesienia. Stronę szablonową instaluje się tuż po migracji. Instalacja i konfiguracja trwają od jednego do kilku dni.

Inną opcją może być skorzystanie z naszej strony szablonowej do czasu wykonania lub dostosowania własnej strony www.

Wróć do listy często zadawanych pytań